4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

                                                                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   15-4-2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  4η/10-4-2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

23/2019

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση και Μελέτη 3/2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

24/2019 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παφλαγόνων 19 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

25/2019

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δύο (2) δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καππαδοκίας 8 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

26/2019

 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (ακακίας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λυκ. Τσοτάκου 7, της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ
27/2019

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή του ενός κορμού (1) του δένδρου (πεύκου) επί της οδού Πελοποννήσου στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου). 

ΟΜΟΦΩΝΑ
28/2019

 

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή (2) δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 3Α της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ
29/2019

 

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δύο (2) δένδρων (βραχυχιτώνων) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 13 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ
30/2019

 

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή δέκα (10) δένδρων (κουτσουπιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ
31/2019

 

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

 ΟΜΟΦΩΝΑ
32/2019

 

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Παπανικολή 13Α της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

 ΟΜΟΦΩΝΑ
33/2019

 

11.Παραχώρηση πλατείας Μικρασιατών (Αγίου Γεωργίου) της Δ.Κ. Μελισσίων στον Μικρασιατικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσίων «Άγιος Γεώργιος – Γκιούλμπαξε» στις 28 και 29 Απριλίου 2019, για την διοργάνωση του πατροπαράδοτου εθίμου «ΚΕΣΚΕΚΙ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                              

 

                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                       ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies