Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Καλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2013  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 15127) την  27η  του μηνός Φεβρουαρίου  2013, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  08.30’  π.μ.,   για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν..3852/2010,  επί των θεμάτων όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 2h EPZ.pdf)Prosklisi 2h EPZ.pdf[ ]57 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies