Πρόσκληση - 3ης συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εκτύπωση

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η/2013  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την  29η  του μηνός Μαρτίου  2013,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  08.00 π.μ.,   για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν..3852/2010,  επί των επισυναπτόμενων θεμάτων  

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 3h EPZ.pdf)Prosklisi 3h EPZ.pdf[ ]57 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies