Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην  12η/2016  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  -  Μελίσσια 151 27)  στις  3 του  μηνός Οκτωβρίου 2016,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 08.30,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των παρακάτω θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 12 2016 epz.pdf)proskl 12 2016 epz.pdf[ ]136 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27) στις 25 του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, επί των παρακάτω θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 10 2016 epz.pdf)prosk 10 2016 epz.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην  9η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  -  Μελίσσια 151 27)  στις  20  του  μηνός  Ιουλίου    2016,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  08.30΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Proskl 09 2016 epz.pdf)Proskl 09 2016 epz.pdf[ ]131 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27) στις 12 του μηνός Ιουλίου   2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 8 2016 epz.pdf)prosk 8 2016 epz.pdf[ ]84 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην  7η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  - Μελίσσια 151 27) στις 21 του  μηνός  Ιουνίου 2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  08.30,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl epz 07 2016.pdf)proskl epz 07 2016.pdf[ ]135 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies