Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στην  6η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  - Μελίσσια 151 27)  στις  27 του  μηνός  Μαΐου   2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.30΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των παρακάτω θεμάτων :

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 06 2016 epz.pdf)proskl 06 2016 epz.pdf[ ]134 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στην  5η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  - Μελίσσια 151 27)  στις  26 του  μηνός  Απριλίου   2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.00΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 5 epz 2016.pdf)prosklisi 5 epz 2016.pdf[ ]88 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στην  4η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  - Μελίσσια 151 27)  στις  31 του  μηνός  Μαρτίου   2016,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13.00΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,   επί των θεμάτων που επισυνάπτονται.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl epz 04 2016 new.pdf)proskl epz 04 2016 new.pdf[ ]138 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις  29 του  μηνός  Φεβρουαρίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  08.30΄,    για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 03 2016 epz.pdf)prosklisi 03 2016 epz.pdf[ ]141 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις  29 του  μηνός  Ιανουαρίου  2016,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  09.00΄,    για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης   σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 2 epz 2016.pdf)prosklisi 2 epz 2016.pdf[ ]129 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies