Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η/2016 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις  15 του  μηνός  Ιανουαρίου  2016,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  08.30   για  συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1 2016 epz.pdf)prosklisi 1 2016 epz.pdf[ ]93 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις 22 του  μηνός  Δεκεμβρίου  2015,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  08.00.    για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 13 2015 epz.pdf)prosklisi 13 2015 epz.pdf[ ]132 kB

Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις 30 του  μηνός  Νοεμβρίου  2015,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 12 2015 epz.pdf)Prosklisi 12 2015 epz.pdf[ ]133 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις  27 του  μηνός  Οκτωβρίου  2015,  ημέρα  Tρίτη   και ώρα  8.00 π.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 11 2015 epz.pdf)prosklisi 11 2015 epz.pdf[ ]147 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  στις  30 του  μηνός  Σεπτεμβρίου  2015,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  8.30 π.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 10 2015 epz.pdf)prosklisi 10 2015 epz.pdf[ ]132 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies