Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 4ης/2015 συνεδρίασης Ε.Π.Ζ.

Καλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την  15  του  μηνός Απριλίου   2015,  ημέρα   Tετάρτη  και ώρα  8.30 π.μ. για  συζήτηση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 04 2015 epz.pdf)prosklisi 04 2015 epz.pdf[ ]57 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στην  3η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την  24η του  μηνός Μαρτίου   2015,  ημέρα   Tρίτη  και ώρα  8.30 π.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 3 epz 2015.pdf)prosklisi 3 epz 2015.pdf[ ]54 kB

Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στην  2η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την  26η του  μηνός Φεβρουαρίου  2015,  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα  8.30 π.μ.     για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των θεμάτων (ως συνημμένο αρχείο).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 2 2015 epz.pdf)prosklisi 2 2015 epz.pdf[ ]54 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2015 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 30η του  μηνός Ιανουαρίου  2015,  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12.00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1epz2015.pdf)prosklisi 1epz2015.pdf[ ]53 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 14η/2014 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 24η του  μηνός Δεκεμβρίου  2014,  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  10.0 0΄ π.μ.,     για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  συνημμένων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 14 epz 2014.pdf)prosklisi 14 epz 2014.pdf[ ]54 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies