Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 8η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την   26η  του  μηνός Αυγούστου  2014,  ημέρα  Τρίτη   και   ώρα  12.30,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 8 EPZ 2014.pdf)Prosklisi 8 EPZ 2014.pdf[ ]86 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 7η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την   30  του  μηνός Ιουλίου  2014,  ημέρα  Τετάρτη   και   ώρα  8.30 π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 7 epz 2014.pdf)Prosklisi 7 epz 2014.pdf[ ]55 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 6η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την  24η  του  μηνός Ιουνίου  2014,  ημέρα Τρίτη  και   ώρα  8.30 π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 6 epz 2014.pdf)prosklisi 6 epz 2014.pdf[ ]57 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 5η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την 30η  του  μηνός Μαΐου 2014,  ημέρα Παρασκευή  και   ώρα  12.00,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 5hs epz 2014.pdf)prosklisi 5hs epz 2014.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2014  έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την  10η  του  μηνός Απριλίου   2014,  ημέρα Πέμπτη  και   ώρα  08.30 π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 4hs epz 2014.pdf)prosklisi 4hs epz 2014.pdf[ ]54 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies