Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την  24η  του  μηνός Mαρτίου   2014,  ημέρα Δευτέρα  και   ώρα  12.00΄ π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiEPZ32014.pdf)prosklisiEPZ32014.pdf[ ]54 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την 27η  του  μηνός Φεβρουαρίου   2014,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  8.30 π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 2h EPZ 2014.pdf)prosklisi 2h EPZ 2014.pdf[ ]57 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2014

Καλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2014  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την 31η  του  μηνός Ιανουαρίου  2014,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  8.30΄ π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1s2014 epz.pdf)prosklisi 1s2014 epz.pdf[ ]56 kB

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2013

Καλείσθε να προσέλθετε στην 15η/2013  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την 12η του  μηνός Δεκεμβρίου 2013,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 8.30 π.μ.,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί των  επισυναπτόμενων θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epz15proskl.pdf)epz15proskl.pdf[ ]53 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2013

Καλείσθε να προσέλθετε στην 14η/2013  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27)  την 29η του  μηνός Νοεμβρίου 2013,  ημέρα Παρασκευή   και  ώρα 12.00,    για  συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,  επί του  επισυναπτόμενου θέματος.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi EPZ 14 2013.pdf)Prosklisi EPZ 14 2013.pdf[ ]52 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies