Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Τρίτη 21-5-2013  και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 1ης / 2013  Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταναστών Δήμου Πεντέλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο  :  Προγραμματισμός δράσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας για το έτος 2013.

Διενέργεια εκλογών για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) σας καλεί σε διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων σας, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πεντέλης, δ/νση Καλαμβόκη 2Α – 15127 - Μελίσσια, την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και από ώρα 10:30  π.μ. έως 12:30 μ.μ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EklogesMetanaston2013_prosklisi.pdf)EklogesMetanaston2013_prosklisi.pdf[ ]49 kB

Ανακοίνωση προς την Κοινότητα Μεταναστών για τη συγκρότηση αρμόδιας Επιτροπής

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης )

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν  ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση:Καλαμβόκη 2Α – 151 27 – Μελίσσια), το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ProsklisiMetanastonme2gloses.pdf)ProsklisiMetanastonme2gloses.pdf[ ]51 kB

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

με βάση την Απόφαση Δ.Σ. 102Α/2011 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Δ.Σ. 283/2011

 

  1. Καβουρίδης Αντώνιος, Πρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος
  2. Τσουχνικάς Ηλίας,  Μέλος – Δημοτικός Σύμβουλος
  3. Κanaj Krenar (Κανάϊ Κρενάρ), Μέλος από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών
  4. Kanaj Riza (Κανάϊ Ριζά),  Μέλος από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών
  5. Shehaj Mario (Σεχάϊ Μάριο),   Μέλος από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών
Top