1ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια  18   Iανουαρίου  2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  TΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

1

1. Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθ. 1574/2018 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ: 688KΩΞ3-Ν6Θ) για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ –2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία - Κεχαγιά Δήμητρα)

2

 

2. Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθ. 1630/2018 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6Φ4ΣΩΞ3-ΡΝ0) για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

  

 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ – 2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία - Κεχαγιά Δήμητρα

3

3.Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2019 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6ΦΡΟΩΞ3-ΒΙΓ) για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ -  2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία - Κεχαγιά Δήμητρα

4

4. Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2019 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ: ΩΑΤΟΩΞ3-ΙΔΝ) για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ – 2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία - Κεχαγιά Δήμητρα

5

5. Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2019 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ:6ΚΧΛΩΞ3-3ΘΙ) για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ – 2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία - Κεχαγιά Δήμητρα

6

6.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας του Δήμου με διαδικασίες ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού έτους 2018 και κατακύρωση αποτελέσματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

7

7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας, σήμανσης και μεταλλικών ιστών στήριξης έτους 2018 με διαδικασίες ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

8

8.   Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων φορτηγών με καινούργια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη του Δήμου με διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

9

9. ΄Εγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών – τόνερ για εκτυπωτές κ.λπ. του Δήμου έτους 2018-2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.

 ΟΜΟΦΩΝΑ
10

10. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Πεντέλης έτους 2018».

 ΟΜΟΦΩΝΑ
11

11.Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Αλεξανδρουπόλεως και κατασκευή οδών Καπετάν Ευκλείδη και Δονούσας της Δ.Κ. Μελισσίων και τμήματος της οδού Κορυτσάς της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης».

 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies