3ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια  1 Φεβρουαρίου  2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

13

1. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντελης Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

14

 

2. 9η  (τελευταία) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

15

3. Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2019 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου  για την διαχείρισή της.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

16

4. Σύσταση  παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης  και  Πεντέλης έτους 2019  και ορισμός υπολόγων για την διαχείρισή τους.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

17

5. Έγκριση  3ου πρακτικού διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» και κατακύρωση αποτελέσματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

18

6.   Έγκριση 1ου  πρακτικού  διενέργειας δημόσιου συνοπτικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Εκπόνηση σχεδίου  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πεντέλης». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies