6ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 12 Απριλίου 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  6η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

37

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της Αίτησης του Δήμου περί ανακλήσεως της με αρ.  22282019 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού  Συνεδρίου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση θέματος

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

38

 

 

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της ανακοπής και προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΟΤΚΕ»  κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
39 2.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της ανακοπής και προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ»  κατά του Δήμου Πεντέλης.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

40

3.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής του  Π.Κ.  κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

41

4.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  κατά την εκδίκαση της προσφυγής του Γ.Κ. (ως δικαστικού συμπαραστάτη της Κ.Β.) κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

42

5.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της προσφυγής της  εταιρείας  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

43

6.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της αγωγής του Γ.Γ.–Σ.  κατά του Δήμου Πεντέλης και λοιπών

ΟΜΟΦΩΝΑ

44

7.2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

45 8.Έγκριση αγοράς οικοπέδου με προφορική ανοικτή δημοπρασία  και καθορισμός όρων διακήρυξης. ΟΜΟΦΩΝΑ
46 9.Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Πεντέλης έτους 2018» και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
47  10.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου έτους 2019.  ΟΜΟΦΩΝΑ
48  11.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή – συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου έτους 2019-2020.  ΟΜΟΦΩΝΑ
49  12.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies