7ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 25 Απριλίου 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  7η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

50

1. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
51 2. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Αλεξανδρουπόλεως και ανακατασκευή οδών Καπετάν Ευκλείδη και Δονούσας της Δ.Κ. Μελισσίων και τμήματος της οδού Κορυτσάς της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» και κατακύρωση αποτελέσματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

52

3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας κλαδέματος, κοπής δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

53

4.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων του Δήμου έτους 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

54

5.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση - επισκευή  (service) μηχανημάτων κηπουρικής έτους 2019.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

55

6.Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου έτους 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

56

7.Έγκριση φακέλου παροχής επιστημονικής υπηρεσίας, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, επιλογή διαδικασίας διαγωνισμού και έγκριση όρων διακήρυξης για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υποέργο 5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη ‘Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος’, συνολικού προϋπολογισμού 29.262,75€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies