9ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 24 Ιουνίου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  9η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΕΤΑΡΤΗ  19  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

Α/Α

Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
77  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου κατά του ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ και κατά της απόφασης Α21718/28-12-2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσης ΚΛ3718/23-4-2019, Αρ. Πιν. 19-19/06/2019). ΟΜΟΦΩΝΑ
78  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Δ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  6 ΥΠΕΡ-

1 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)
79  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

80  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 4ου Τμ. Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών κατά την εκδίκαση της έφεσης της Κλινικής Λυράκου Α.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης και κατά της απόφασης Α21584/27-12-2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλήσης ΚΛ 4438/6-5-2019, Αρ. Πιν. 4-01/07/2019).   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  6 ΥΠΕΡ-

2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ)
81  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά της προσφυγής και αίτησης συμβιβασμού με  ΓΑΚ 2923/2016, καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 33ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (Αρ. Κλ. ΚΛ13097/2019, Αρ. Πιν. 4-10/07/2019). ΟΜΟΦΩΝΑ
82  6. 3η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
83  7. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την πράξη «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου  στο Πεντελικό Όρος». ΟΜΟΦΩΝΑ
84  8. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση κτιρίου στέγασης Παραρτήματος Κ.Ε.Π. της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
85 9.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
86 10.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
87 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων οδών του Δήμου  έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
88  12. Έγκριση πρακτικών (1ου - 2ου) επιτροπής για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων του  Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
89 13.  Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
90  14. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατεία Κύπρου – Αριστείδου) του Δήμου Πεντέλης με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ
91  15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  του Δήμου έτους 2019-2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
92 16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies