10ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 19 Ιουλίου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  10η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΕΤΑΡΤΗ  17  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

Α/Α

Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
93 1. Υποβολή Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 του Δήμου Πεντέλης και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
94 2. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ
95 3. Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
96 4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ
97 5. Έγκριση 3ου  πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2019-2020 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
98 6. Έγκριση 1ου και  2ου πρακτικού επιτροπής διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άγονου ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου έτους 2019-2020,  ως προς τις ομάδες  6, 7, 8, 9 και 15 της υπ’ αριθ.  5/2019 Τ.Υ. Μελέτης. ΟΜΟΦΩΝΑ
99 7. Έγκριση 2ου  πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων κλαδέματος, κοπής δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
100 8. Έγκριση 2ου  πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
101 9. Έγκριση 3ου  πρακτικού επιτροπής ανοικτού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
102 10. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων οδών του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
103 11. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.» του Δήμου Πεντέλης  έτους 2019-2020 ΟΜΟΦΩΝΑ
104 12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς βλαστικών απορριμμάτων του  Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
105 13. 4η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies