11ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 9 Αυγούστου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  11η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 7 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

Α/Α

Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
106 1. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την πράξη ‘Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος’». ΟΜΟΦΩΝΑ
107 2. Έγκριση πρακτικών (1 & 2) επιτροπής του ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019-2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
108 3. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής για την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019, κατακύρωση αποτελέσματος για την ομάδα 1 και επανάληψη για την ομάδα 2. ΟΜΟΦΩΝΑ
109 4. Έγκριση πρακτικού 1ου επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς βλαστικών απορριμμάτων του Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
110 5. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής για την διαπραγμάτευση των ομάδων (6,7,8,9 και 15) του διαγωνισμού επισκευή συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του δήμου έτους 2019-
2020 της με αρ. 5/2019 Τ.Υ. μελέτης και κατακύρωση αποτελέσματος.
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies