15ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

  ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 14 Οκτωβρίου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  15η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 09:00

 

   Α/Α

  Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
157 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση
158 2.Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
159 1.Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
160 2.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή». ΟΜΟΦΩΝΑ
161 3.Σύσταση παγίας προκαταβολής  Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης  έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
162 4.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
163 5.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
164 6.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ
165 7.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
166 8.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
167 9.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                      Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

                                                                   ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies