15ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μελίσσια  21-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ


      ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 15Η /2013 

     ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 17-10-2013

 

Α/Α

Απόφασης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΨΗΦΙΣΗ

197/2013

Ορισμός   πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), κατά την εκδίκαση της   αίτησης της Μπούρα Βαλασίας κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

198/2013

Eγκριση   ανάθεσης για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών),  κατά την εκδίκαση της αγωγής των   Αικατερίνης Σταμοπούλου, Αιμιλίας Χούμη, Δημητρίου Χριστοδουλάκη και   Βασίλειου Λυμπερόπουλου  κατά της ΑΜΝΕΠ   ΑΕ και των Δήμων Πεντέλης, Αγίας Παρασκευής και Κηφισιάς.

ΟΜΟΦΩΝΑ

199/2013

Eλεγχος   υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄    τριμήνου   οικονομικού  έτους    2013  και   υποβολή    έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

200/2013

Απευθείας   ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» -  Α.Μ. 27/2013 Τ.Υ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

KATAKΥΡΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΑΝΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ   ΔΗΜΗΤΡΙΟ

201/2013

Έγκριση   αντιλογισμού  Προτάσεων Ανάληψης   Υποχρέωσης  έτους 2013.

ΟΜΟΦΩΝΑ

202/2013

Έγκριση   – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013,   που αφορούν σε δαπάνες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

203/2013

Συγκρότηση   Επιτροπών κατόπιν αντικατάστασης μελών τους λόγω συνταξιοδότησης, μετά από   διενέργεια κλήρωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

204/2013

Συγκρότηση   Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση   ακινήτων, μετά από διενέργεια κλήρωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                          

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies