18ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Μελίσσια  21-7-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 18η/2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ  18-7-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

128/2014

1ο ΘΕΜΑ: Εγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του Δήμου Πεντέλης έτους 2014 (2η Απόδοση).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

129/2014

1.     Eλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου   Β΄  τριμήνου   οικονομικού  έτους  2014   και   υποβολή  έκθεσης  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

130/2014

2.     Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και O.Π.Δ. Δήμου Πεντέλης έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

131/2014

3.     Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών,  σύμφωνα  με το Ν.4257/2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

132/2014

4.     Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμιου έτους 2014 που αφορούν σε δαπάνες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                          

                                                                                              Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                             

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ     

 

    

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies