19ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Μελίσσια  1-8-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 19Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ  29-7-2014

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

133/2014

Υποβολή Απολογισμού,  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  και  Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης  έτους 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

134/2014

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κατά τη συζήτηση της αγωγής του Χρήστου Δημητρίου κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

135/2014

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κατά τη συζήτηση της αίτησης των Ρεμούνδου Νικ. και Ρεμούνδου Ιωάννας,  κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

136/2014

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της έφεσης των Ι. Γεωργόπουλου, Β. Δρυμούρα, Τ. Καίπη  και λοιπών, κατά του Δήμου Πεντέλης, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Μελισσίων,  και του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελισσίων».

ΟΜΟΦΩΝΑ

137/2014

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  κατά την συζήτηση της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των Γ. Ιωαννίδη, Μ. Ιωαννίδη, Δ. Ιωαννίδη και λοιπών,  κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

138/2014

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος έκτασης φερόμενης ως ιδιοκτησίας Γ. Παλατιανού και Χ. Κατωπόδη,  καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης κατά την εκδίκαση της αίτησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

139/2014

Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την προμήθεια γραμματοσήμων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

140/2014

Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το Ν.4257/2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

141/2014

Εγκριση-ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν σε δαπάνες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

142/2014

Λήψη απόφασης σχετικά με την έκβαση του ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότητου διαγωνισμού κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΡΟΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), Α.Μ. 12/2013», την ανάδειξη αναδόχου  και την διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

143/2014

Eκδίκαση εγγράφου και ένστασης της εταιρείας “Ι.Δ. Χρυσοσπάθης – Γερ. Ε. Κόσσοβας Ο.Ε.” και έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) - Α.Μ. 2/2013 Τ.Υ.»

ΟΜΟΦΩΝΑ

144/2014

Αποδοχή  δωρεάς σχολικών θρανίων από Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Σταυράκη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

145/2014

Αποδοχή δωρεάς εικαστικού έργου της κ. Βαξεβανίδου Αγγέλικας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                             

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies