21ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Μελίσσια  29-8-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 21Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ  26-8-2014

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

151/2014

1ο ΘΕΜΑ : 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

152/2014

Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, προς αποστολή  και καταχώριση στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.,  για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

153/2014

Ανάθεση μελέτης με τίτλο : «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής Καταλληλότητας των Υφιστάμενων Κοιμητηρίων  Δήμου  Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

154/2014

Eξέταση αιτήσεων περί εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το Ν.4257/2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

155/2014

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

156/2014

Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την κάλυψη  δαπάνης ασφαλίστρων κτιρίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                          

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                          

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies