22ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Μελίσσια  19-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 22Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 15-9-2014

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

157/2014

Εκλογή Αντιπροέδρου – Συγκρότηση Oικονομικής Επιτροπής σε σώμα  για την περίοδο 1/9/2014 – 5/3/2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ

158/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως  ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διάταξης, κατά του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE με κωδικό Θέσης  «14000655 ΠΕΝΤΕΛΗ»,  σε  κτίριο του ΟΤΕ  επί των οδών Λευκάδος 6 και Κονίτσης του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

(ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΗΣ)

159/2014

Έγκριση δαπάνης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας αυτοκινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

160/2014

Eγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Τσιούμα Μελίνας

ΟΜΟΦΩΝΑ

161/2014

Eγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Δεμερτζόγλου Αλέξανδρου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 3 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

162/2014

Eγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Μπελεσιώτη Χρίστου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ),

1 ΠΑΡΟΝ  (ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

163/2014

Εγκριση μελέτης και έγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού 2014, για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Πεντέλης, με απευθείας ανάθεση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

164/2014

Εγκριση Τεχνικής Περιγραφής και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού 2014,  για τη συντήρηση πυροσβεστήρων του Δήμου έτους 2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

165/2014

Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετήσιου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

166/2014

Εγκριση – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού  έτους 2014 που αφορούν σε δαπάνες και έργα.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 (ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

167/2014

Εγκριση αντιλογισμών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014 (Από 6ης/2014 Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και  Ο.Π.Δ. του Δήμου).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

 (ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

168/2014

8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΠΑΡΟΝ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ),

-1 ΚΑΤΑ

  (ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

                                                                                           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                           

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies