23ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Μελίσσια  26-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 23Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 23-9-2014

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

169/2014

Ανάθεση Ειδικής Νομικής Γνωμοδότησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

170/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων των Ελισάβετ Γεωργιάδου και λοιπών κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

171/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και  συζήτηση  έφεσης του Δήμου Πεντέλης κατά της υπ’ αριθμ. 2145/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

172/2014

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του Δήμου Πεντέλης έτους 2014 (3η   Απόδοση).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

173/2014

Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2014 που αφορά δαπάνη απαλλοτρίωσης οικοπέδου επιφανείας 797,30τ.μ. στο Ο.Τ. 196 Δ..Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

174/2014

Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2014, που αφορά σε δαπάνη δικαστικών εξόδων,  σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 3471/2010  απόφασης του ΣτΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

-

Έγκριση δαπάνης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2014 για παροχή υπηρεσιών συμβούλου,  με σκοπό την υποβολή πρότασης του Δήμου Πεντέλης για συμμετοχή στα πλαίσια του Προγράμματος  Χρηματοδοτικού  Μηχανισμού  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου  2009-2014,  και συγκεκριμένα στη δράση «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) – GR03».  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

175/2014

9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                                                                           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies