24ος Πίνακας Αποφασεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Μελίσσια  3-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 30-9-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

176/2014

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων έτους 2014, απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου.

OMOΦΩΝΑ

177/2014

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης έτους 2014, απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου.

OMOΦΩΝΑ

178/2014

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης έτους 2014, απαλλαγή υπολόγου και ορισμός νέου.

OMOΦΩΝΑ

179/2014

Eγκριση Μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 και συγκρότηση επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και παρομοίων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης έτους 2014-2015.

OMOΦΩΝΑ

180/2014

Εγκριση μελέτης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 για τη διενέργεια  της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποβολή πρότασης πράξης στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014, και συγκεκριμένα στη δράση «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) – GR03», με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ –

1 κατά (Τζουμάκας Κων/νος) –

2 παρόν (Μητροπούλου Γεωργία και  Κοσμοπούλου Αναστασία)

181/2014

Εγκριση ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014.

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 υπέρ – 1 κατά (Τζουμάκας Κω/νος) έγκριση πιστώσεων εισήγησης με α/α

 1-14

εκτός πίστωσης εισήγησης  με α/α  7

6 υπέρ – 3 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία, Κοσμοπούλου Αναστασία, Τζουμάκας Κω/νος)

182/2014

Εγκριση αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 υπέρ – 1 κατά

(Τζουμάκας Κωνσταντίνος)

 

 

                                                                                            

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies