25ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μελίσσια  17-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 25Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 14-10-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

183/2014

Εγκριση ψήφισης - διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν σε δαπάνες και επιχορηγήσεις.

OMOΦΩΝΑ

184/2014

Eγκριση Μελέτης για την πληρωμή δαπάνης συντήρησης και υποστήριξης των φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του Δήμου Πεντέλης έτους 2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

185/2014

10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ –  2 παρόν

(Μητροπούλου Γεωργία και  Κοσμοπούλου Αναστασία)

 

186/2014

Eλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  Γ΄  τριμήνου   οικονομικού  έτους  2014   και   υποβολή  έκθεσης  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ –  2 κατά

(Μητροπούλου Γεωργία και  Κοσμοπούλου Αναστασία)

 

                                                                                           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies