26ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Μελίσσια  24-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 26Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 21-10-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

187/2014

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση ανακοπής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης κατά του από 14-10-2014 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των Αικατερίνης - Παγώνας Τριανταφύλλου, Φωτούλας ή Φωτεινής χήρας Χρήστου Τσουκλείδου και λοιπών κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

188/2014

Επιβολή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πεντέλης και καθορισμός τους για το έτος 2015 - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

  1. 1.     ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Α. 1,4,5,6,7,8,9 - Β.α.β.

και  γ. Πυλώνες ΔΕΗ 3.000 €/Πυλώνα ετησίως

 

  1. 2.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Α.2.3,10 και Γ.

189/2014

Eπιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο Δήμο Πεντέλης και καθορισμός συντελεστή για το έτος 2015 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

190/2014

Επιβολή και καθορισμός τελών διαφήμισης του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2015  - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

191/2014

Επιβολή και καθορισμός τελών καθαριότητας  και φωτισμού  του  Δήμου Πεντέλης για το έτος 2015 - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

192/2014

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2014  του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

193/2014

Εγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τις ομάδες Α και Β της υπ’ αριθμ.  20/2014 Τ.Υ. μελέτης.

OMOΦΩΝΑ

194/2014

Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ &  ΣΤΟ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Α.Μ.:15/14 Τ.Υ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ), ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                           

                                                                                 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies