28ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια  17-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 28Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 13-11-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  EKTΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

199/2014

1oΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

200/2014

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Θεόδωρου Στεργίου - Καψάλη κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 υπέρ – 1 κατά

(Τζουμάκας Κων/νος)

201/2014

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ευάγγελου Ανδριανάκου κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 υπέρ – 1 κατά

(Τζουμάκας Κων/νος)

202/2014

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 63032/43681/13-10-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

-

Εγκριση μελέτης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

203/2014

Εγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 υπέρ – 1 κατά

(Τζουμάκας Κων/νος)

 

204/2014

Εγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την προμήθεια οστεοκιβωτίων για το Δημοτικό Κοιμητήριο Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

205/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Ελένης Βασιλειάδου – Παχούλη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

206/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Άννας – Μαρίας Τσικίνη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies