29ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια  1-12-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 29Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 26-11-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  EKTΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

207/2014

1oΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση ανακοπής,  αναστολής  εκτέλεσης  και  προσωρινής  διάταξης  κατά  του  από  24-11-2014 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου των Αικατερίνης-Παγώνας Τριανταφύλλου, Φωτούλας Τσουκλείδη και λοιπών κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

208/2014

2ο ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση ανακοπής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης κατά του από 24-11-2014 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου των Αικατερίνης-Παγώνας Τριανταφύλλου, Φωτούλας Τσουκλείδη και λοιπών κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

209/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη Δημοτικού Συμβούλου.

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

210/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη Δημοτικού Συμβούλου.

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

211/2014

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση αίτησης των Αναστασίας Βαλσαμάκη και Αθανασίου-Μάριου Διδαγγέλου κατά του  Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

212/2014

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση  προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ 652/Συν. 85/29-9-2014 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Χαλανδρίου,  καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

213/2014

Λήψη απόφασης επί αιτήματος αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ - 2 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

214/2014

Εγκριση αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

215/2014

Εγκριση μελέτης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

215/2014

Εγκριση τεχνικής περιγραφής και ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, toner και drum εκτυπωτών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

217/2014

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

218/2014

Αποδοχή δωρεάς εικαστικών έργων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

219/2014

Αποδοχή δωρεάς ξύλινου δαπέδου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

220/2014

Εγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών της δικηγόρου Παναγιώτας Φλέγκα.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 6 ΥΠΕΡ –

1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) -

1 ΠΑΡΟΝ

 (ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

221/2014

Εγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Α.Μ. 15/2014 Τ.Υ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                                                                 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                                                     

          

                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies