30ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 5-12-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 30Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 2-12-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

222/2014

Εγκριση αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΟΜΟΦΩΝΑ

223/2014

Εγκριση ψήφισης – διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014,  που αφορούν σε δαπάνες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

224/2014

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 (Συμπεριλαμβάνονται : η 8η, 9η, 10η  Αναμόρφωση και λοιπές τροποποιήσεις – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

225/2014

Εγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ψήφισης – διάθεσης πίστωσης  για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2014-2015, με διαδικασίες πρόχειρου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

226/2014

Εγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ψήφισης – διάθεσης πίστωσης  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων οδών έτους 2014-2015, με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

227/2014

Εγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ψήφισης – διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια υλικών οδών, μεταλλικών ιστών στήριξης και διαγραμμίσεων οδικού δικτύου έτους 2014-2015,  με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

228/2014

Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης. ψήφισης – διάθεσης πίστωσης  και συγκρότηση επιτροπής για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης όλων των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

229/2014

Εγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών έτους 2015, με διαδικασίες ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                        Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies