31ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 18-12-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 31Η /2014

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 15-12-2014

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

230/2014

1ο ΘΕΜΑ : Εγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014, που αφορά δαπάνη απαλλοτρίωσης οικοπέδου επιφανείας 797,30m2 στο Ο.Τ. 196 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων  Δήμου  Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

231/2014

2ο  ΘΕΜΑ : Καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015, με διαδικασίες ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

232/2014

1.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης άρσης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 74 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης.

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ-

1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) -

1 ΠΑΡΟΝ

 (ΤΖΟΥMΑKΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

233/2014

2.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση έφεσης του Δήμου Πεντέλης κατά της υπ’ αριθμ. 3211/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ-

 1  ΠΑΡΟΝ (ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

234/2014

3.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (Αριθμός  Βουλεύματος 365/20140 κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης των εταιρειών ‘ENERGA’ και HELLAS POWER’.

ΟΜΟΦΩΝΑ

235/2014

4.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και  κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 70688/47826/25-1-2014 απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

236/2014

5.    Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

237/2014

6.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 224/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2014 – Συμπεριλαμβάνονται η 8η, 9η, 10η και λοιπές τροποποιήσεις (Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  176/2014, 185/2014 και 220/2014).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠEΡ –

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

238/2014

7.    Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

239/2014

8.    Αποδοχή δωρεάς εικαστικών έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 

                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies