1ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια  26-1-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 21-1-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

01/2015

Εγκριση υποχρεωτικών δαπανών έως ότου εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2015.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   7 ΥΠΕΡ –

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

02/2015

Εγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠΕΡ –

3 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

03/2015

Λήψη απόφασης για την έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της τεχνικής εταιρείας Τ.Η.Κ. Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ)» - Α.Μ. 15/2014 T.Y., και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη  για την εκτέλεση του έργου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

04/2015

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 251/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης  έτους  2014  και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου».

ΟΜΟΦΩΝΑ

05/2015

Εγκριση δαπάνης για απασχόληση προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων υπαλλήλων,  Ι.Δ.Α.Χ. και  Ι.Δ.Ο.Χ.,  λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών από 29/12/2014 έως 8/1/2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

06/2015

Εξόφληση οικογενειακού τάφου

ΚΑΤΑ ΠΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

07/2015

Τακτοποίηση οικογενειακής οστεοθήκης

 

ΚΑΤΑ ΠΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ –

 1 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

                                                                                 

                                                                                                       Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                           

                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies