3ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 24-2-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 16-2-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

14/2015

1ο:  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

 

15/2015

2ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Αντιδημάρχου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

16/2015

1. Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση έφεσης και αίτησης  αναστολής με προσωρινή διαταγή και εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης κατά της υπ’ αριθμ. 82/19-1-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

 

 

-

2. Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Πεντέλης μετά τους ελέγχους των ΝΠΙΔ του πρώην Δήμου Μελισσίων και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

17/2015

3. ‘Εγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων οδών έτους 2015 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

18/2015

4. Εγκριση όρων διακήρυξης (προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας) για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

19/2015

5. Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 120/2015 Απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ακατέργαστου άλατος με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

 

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     

                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

    

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies