4ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 13-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 4Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 10-3-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

20/2015

1.     Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ανακοπής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης, κατά της υπ’ αριθμ. 2855/2015 διαταγής πληρωμής των Γεωργίου Ιωαννίδη, Μαρίας Ιωαννίδη, Δημητρίου Ιωαννίδη και λοιπών κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ – 3 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 

21/2015

2.     Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης, κατά της υπ’ αριθμ. 10043/Α.Πλ. 502-27-1-2015 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

22/2015

3.     Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα Ο.Τ. 74 και . 206 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

7 ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ 

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 74

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ  ΤΟ  Ο.Τ. 206

23/2015

4.     Υποβολή 1ου και 2ου πρακτικού  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Πεντέλης και των  Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015 και εξέταση ενστάσεων κατά του 1ου Πρακτικού.

OMΟΦΩΝΑ

 

24/2015

5.     Α. Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Β. Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2015  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ –3 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 

                                                                                                          

 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies