5ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 30-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5Η/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 27-3-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

25/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ανακοπής, αναστολής εκτέλεσης και προσωρινής διάταξης κατά της υπ’ αριθμ. 1958/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΕΓΚΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

          Ο ΟΡΙΣΜΟΣ

         ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

26/2015

1.            Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

27/2015

2.            Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Έφεσης των Κοτρώτσιου Άγγελου κ.λπ. κατά της πρώην Κοινότητας Νέας Πεντέλης (πλέον Δήμου Πεντέλης) και κατά της υπ’ αριθμ. 16635/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

28/2015

3.            Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της Αγωγής της Μπούρα Βαλασίας κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

29/2015

4.            Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 20/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

30/2015

5.            ΄Εγκριση-ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, που αφορούν σε  δαπάνες  Π.Ο.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ

31/2015

6.            ΄Εγκριση-ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις  και συνεχιζόμενα έργα - μελέτες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

32/2015

7.            Έγκριση-ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους  2015,  που αφορούν σε δαπάνες και λοιπές επιστροφές.

ΟΜΟΦΩΝΑ

33/2015

8.            Εγκριση-ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 συνεχιζόμενων συμβάσεων ή διαγωνισμών σε εξέλιξη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

34/2015

9.            Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2015 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της.

ΟΜΟΦΩΝΑ

35/2015

10.          Σύσταση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων  Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης  έτους 2015 και ορισμός υπολόγων για τη διαχείρισή τους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

36/2015

11.          Αποδοχή δωρεάς τροχήλατων γλαστρών με φυτά πολυτελείας και υλικών φύτευσης, για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

37/2015

12.          Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Μπελεσιώτη Χρίστου (υπ’ αριθμ. πρωτ. 533/13-1-2015). 

ΟΜΟΦΩΝΑ

38/2015

13.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Μπελεσιώτη Χρίστου (υπ’ αριθμ. πρωτ. 535/13-1-2015). 

ΟΜΟΦΩΝΑ

39/2015

14.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Toκατλίδη Κωνσταντίνου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

40/2015

15.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φωτοπούλου Αικατερίνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

41/2015

16.          Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Καλογιάννη Αγγελικής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

-

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

17.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Μανούση Δημητρίου.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

42/2015

18.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Μπάμπου–Παύλου Χρυσούλας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

43/2015

19.          Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Τσιούμα Αθανασίου-Τσιούμα Μελίνας και Συνεργατών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

44/2015

20.          Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 29623/15-12-2014). 

ΟΜΟΦΩΝΑ

45/2015

21.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 4099/5-3-2015). 

ΟΜΟΦΩΝΑ

46/2015

22.          ΄Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 4098/5-3-2015). 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies