8ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 4-5-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 30-5-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

67/2015

Υποβολή πρακτικών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την παράδοση (εκποίηση) των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέληςκαι κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

68/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Δημάρχου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

69/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση έφεσης του Δήμου Πεντέλης κατά της υπ’ αριθμ. 1113/30-7-2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

70/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  κατά τη συζήτηση της Έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ευρυδίκης Μαυρόγιαννη και κατά της υπ’ αριθμ. 2145/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

71/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών),  κατά την εκδίκαση  της Αγωγής των Καραμπαγλίδη Μιχαήλ και Καραπάνου Αθανασίου κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

72/2015

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κατά τη συζήτηση της Αγωγής του Γιακουμάτου Νικόλαου κατά του Δήμου Πεντέλης και λοιπών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

73/2015

Εγκριση 3ου/22-4-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015, κατακύρωση του αποτελέσματος για την ομάδα Ζ και επανάληψη του διαγωνισμού για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της υπ’ αριθμ. 28/2014  Μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

74/2015

Eλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α΄ τριμήνου   οικονομικού   έτους 2015   και   υποβολή  έκθεσης  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 ΥΠΕΡ –

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

75/2015

Εγκριση μελέτης - τεχνικής περιγραφής  και έγκριση - ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συντήρησης και υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

76/2015

Εγκριση  τεχνικής περιγραφής  και έγκριση - ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σπόρων για χλοοτάπητα και δενδρυλλίων  του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

77/2015

Εγκριση τεχνικής περιγραφής  και έγκριση - ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φυτοπαθολογικών υλικών  του Δήμου Πεντέλης έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

78/2015

Έγκριση μελέτης – τεχνικής περιγραφής και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης έτους  2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

79/2015

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και  εργασίες επισκευής και  συντήρησης όλων των οχημάτων του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, με διαδικασίες ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

80/2015

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015, με διαδικασίες ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

81/2015

Εγκριση μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια αναλωσίμων εξαρτημάτων μηχανικού σαρώθρου,  με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

82/2015

Εγκριση μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια εξοπλισμού και  ανταλλακτικών κηπουρικής και   συντήρηση - επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης,  με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

83/2015

Εγκριση  παροχής υπηρεσίας  εκτίμησης των οχημάτων - μηχανημάτων της ΔΕΤΕΜ  και έγκριση - ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

84/2015

Έγκριση δαπάνης και ψήφισης - διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή συνδρομών του Δήμου Πεντέλης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

85/2015

Εγκριση – ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού  του Δήμου  έτους  2015  που αφορούν σε δαπάνες : α. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία και β. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

86/2015

Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών δικηγόρου  Μανούση Δημητρίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                           

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies