9ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 15-5-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 12-5-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

87/2015

Θέμα 1ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πεντέλης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση αίτησης  της Φρεμεντίτη Ευθυμίας κατά του Δήμου Πεντέλης στις 22-5-2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

88/2015

Θέμα 2ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον έλεγχο της υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 70/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠΕΡ –

2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

89/2015

Θέμα 3ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον έλεγχο της υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 298/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠΕΡ –

2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

90/2015

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον έλεγχο της υλοποίησης της αναφοράς του Δήμου Πεντέλης όσον αφορά την ΑΜΝΕΠ Α.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠΕΡ –

2 ΚΑΤΑ

(ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

91/2015

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας αυτοκινήτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

92/2015

Θέμα 6ο: Eγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την εξόφληση της σύμβασης τελών διοδίων διέλευσης των οχημάτων του Δήμου Πεντέλης από την Αττική Οδό έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

93/2015

Θέμα 7ο: Εγκριση – ψήφιση διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 που αφορούν σε δαπάνες από την 1η Αναμόρφωση έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

94/2015

Θέμα 8ο: Έγκριση  μελέτης – τεχνικής περιγραφής και έγκριση – ψήφιση  διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν σε χώρο του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

95/2015

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης – τεχνικής περιγραφής και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

96/2015

Θέμα 10ο: Εγκριση μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση – ψήφιση διάθεσης πιστώσεων  για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιών – τόνερ,  με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

97/2015

Θέμα 11ο: Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθμ. 340/2015 απόφασης του Δημάρχου Πεντέλης, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού,  καλωδίων και των απαραιτήτων υλικών συνδεσμολογίας,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

98/2015

Θέμα 12ο: Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Ποδηματά Λάμπρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

99/2015

Θέμα 13ο: Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Γερογιάννη Κωνσταντίνου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

100/2015

Θέμα 14ο: Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών του δικηγόρου Σταθουλόπουλου Σταύρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   6 ΥΠΕΡ –

1 ΠΑΡΟΝ

(ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

101/2015

Θέμα 15ο: Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Τσιούμα Μελίνας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

102/2015

Θέμα 16ο: Εγκριση πίνακα αμοιβών – δαπανών της δικηγόρου Φλέγκα Παναγιώτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ                                                            

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies