11ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 15-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11 /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 12-6-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

114/2015

1.           Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής συντήρηση – επισκευή μηχ/των κηπουρικής έτους 2015 καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τις ομάδες Α΄ - Δ΄ της υπ’ αριθμ. 4/2015 Τ.Υ. μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

115/2015

2.           Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων μηχ/κου σαρώθρου έτους 2015 καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 10/2015 Τ.Υ. μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

116/2015

3.           Έγκριση μελέτης – διακήρυξης υπ’ αριθμ. 18/2015 Τ.Υ. και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών με διαδικασίες πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικής δαπάνης 14.992,47€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

117/2015

4.           Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και μελάνια, τόνερ καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού  για τις ομάδες Α΄ και Β΄ της υπ’ αριθμ. 2/2015  μελέτης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

118/2015

5.           Αποδοχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την Ε.Ε.Α.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ

119/2015

6.           Αποδοχή δωρεάς καφετιέρας και ισοθερμικής κανάτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

120/2015

7.           Aποδοχή δωρεάς δύο (2) πιθαριών.
 

ΟΜΟΦΩΝΑ

                 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ                                                            

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies