13ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μελίσσια 7-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13Η /2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 3-7-2015

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

  141/2015

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (ακυρωτικός σχηματισμός) για τον  υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND,  σε  κτίριο επί της Λεωφόρου Πηγής αριθμός 55 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Νομού Αττικής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

142/2015

Έγκριση μελέτης – τεχνικής περιγραφής και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της παροχής  υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

143/2015

Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, με διαδικασίες ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

144/2015

Έγκριση 1ου/25-6-2015 πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

145/2015

Έγκριση 1ου/19-6-2015 πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριμμάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

146/2015

Έγκριση των 1ου/1-6-2015 και 2ου/22-6-2015 πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών αυτοκινήτων  και εργασίες επισκευής - συντήρησης  του Δήμου Πεντέλης  έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

147/2015

Έγκριση ψήφισης – διάθεσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 που αφορούν σε δαπάνες  δημοσιεύσεων, τέλη κυκλοφορίας και λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

            

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies