14ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μελίσσια 24-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η/2015

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 21-7-2015

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

  148/2015

 1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Απολογισμού -  Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Πεντέλης έτους 2014  και  Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

149/2015

 1. Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β΄ τριμήνου   οικονομικού   έτους 2015   και   υποβολή  έκθεσης  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  6 ΥΠΕΡ -

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

150/2015

 1. Έλεγχος υλοποίησης O.Π.Δ. Δήμου Πεντέλης Β΄ τριμήνου (Α΄ εξαμήνου) έτους 2015 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 6 ΥΠΕΡ -

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

151/2015

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 6 ΥΠΕΡ -

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

152/2015

 1. Εγκριση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6 ΥΠΕΡ -

1 ΠΑΡΟΝ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

153/2015

 1. Εγκριση ψήφισης - διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, που αφορούν σε αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, φυσικό αέριο, λοιπούς φόρους και λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  6 ΥΠΕΡ -

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

154/2015

 1. Εγκριση αντιλογισμού Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

155/2015

 1. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

156/2015

 1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου Πεντέλης και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

157/2015

 1. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού έτους 2015.

ΟΜΟΦΩΝΑ

158/2015

 1. Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Κωτούλια Γεωργίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

159/2015

 1. Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Φωτοπούλου Αικατερίνης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

160/2015

 1. Εγκριση πίνακα αμοιβών της δικηγόρου Μπίθα Ελένης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

161/2015

 1. Αποδοχή δωρεάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλοι Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 6 ΥΠΕΡ -

1 ΚΑΤΑ

(ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

162/2015

 1. Αποδοχή δωρεών για το κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΥ -  ΚΑΨΑΛΗΣ             

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies