Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τρίτη 8-10-2013  και ώρα  08.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  συνημμένα θέματα.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 14 oe.pdf)prosklisi 14 oe.pdf[ ]62 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Ο.Ε.

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Παρασκευή   20-9-2013  και ώρα  08.30΄ π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 13 oe.pdf)prosklisi 13 oe.pdf[ ]53 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τρίτη 3-9-2013  και ώρα  08.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε 
για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 12oe.pdf)prosklisi 12oe.pdf[ ]50 kB

Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση Ο.Ε.

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  τη Δευτέρα 5-8-2013  και ώρα  09.30΄ π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  συνημμένα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 11h OE.pdf)Prosklisi 11h OE.pdf[ ]71 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Παρασκευή  19-7-2013  και ώρα  08.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 10hs OE.pdf)Prosklisi 10hs OE.pdf[ ]71 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies