Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Παρασκευή 29-11-2013  και ώρα  08.30,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 20 oe 2013.pdf)prosklisi 20 oe 2013.pdf[ ]50 kB

Πρόσκληση 19η συνεδρίαση Ο.Ε. 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Tρίτη  19-11-2013  και ώρα 08.30,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiOE19.pdf)prosklisiOE19.pdf[ ]54 kB

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την
Πέμπτη  7-11-2013  και ώρα 12.00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 18 oe.pdf)prosklisi 18 oe.pdf[ ]51 kB

Πρόσκληση 17ης συνεδρίασης Ο.Ε.

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τετάρτη  30-10-2013 και ώρα  08.30 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 17 oe.pdf)prosklisi 17 oe.pdf[ ]50 kB

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τετάρτη  23-10-2013  και ώρα  08.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLISI OE 16.pdf)PROSKLISI OE 16.pdf[ ]48 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies