Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση - 5η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τετάρτη 27-3-2013  και ώρα  08.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 5h OE.pdf)Prosklisi 5h OE.pdf[ ]81 kB

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Τρίτη   5-3-2013  και ώρα 08.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα  όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4h prosklisi OE 2013.pdf)4h prosklisi OE 2013.pdf[ ]70 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  τη Δευτέρα  25-2-2013  και ώρα 08.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 3hs OE.pdf)Prosklisi 3hs OE.pdf[ ]71 kB

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια, τη Δευτέρα  18-2-2013  και ώρα 08.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi2hOE.pdf)Prosklisi2hOE.pdf[ ]69 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2013

Παρακαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός  Καλαμβόκη 2Α , Μελίσσια,  την Πέμπτη 31-1-2013  και ώρα  09.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε  για τα  θέματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο με την αναλυτική πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hOE2013.pdf)Prosklisi1hOE2013.pdf[ ]80 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies