Πίνακες αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 16-01-2017

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 28-01-2017

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 23-02-2017

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 13-03-2017

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 30-03-2017

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 02-05-2017

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 31-05-2017

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 30-06-2017

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-07-2017

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 28-08-2017

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 06-09-2017

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 05-10-2017

Πίνακας Αποφάσεων 13ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 01-11-2017

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 05-12-2017

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 21-12-2017

Top