Πίνακες αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 03/01/2018

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 17/01/2018

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 27/02/2018

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 21/03/2018

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 29/03/2018

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 09/05/2018

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 09/05/2018

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 18/07/2018

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 03/09/2018

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 06/09/2018

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 18/09/2018

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης 2018: Ημερομηνία συνεδρίασης 08/10/2018

Top