Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής β΄βάθμιας 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ   ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12η TAKTIKH    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤETAΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 KAI ΩΡΑ 19.00 

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

70

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.42/2013 Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ   2014 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ   ΔΗΜΟ.(ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 42.705,60€)

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Top