Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής β΄βάθμιας 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ   ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η TAKTIKH    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 KAI ΩΡΑ 18.00

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

52

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Λήψη απόφασης για τη   Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στην   Πολιτιστική Παρέμβαση Ν. Πεντέλης για οργάνωση ομιλιών και προβολή ιστορικών   ντοκιμαντέρ

 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

53

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:  Λήψη απόφασης για τη Διάθεση   Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο Σύλλογο   Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές του Γυμνασίου Ν. Πεντέλης για   διοργάνωση σχολικού πάρτι

  

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

54

ΘΕΜΑ 3ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:  Διάθεση της αίθουσας   πολλαπλών χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στον Σύλλογο Γονέων και   Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης για προβολές ταινιών

 

  

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

55

ΘΕΜΑ   4ο: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Λήψη απόφασης για τη   Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στην   Ένωση Ποντίων

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 

56

ΘΕΜΑ   1ο: : Προσδιορισμός   του χρηματικού ποσού που θα τεθεί στη διάθεση κάθε Διευθυντή των σχολικών   μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους   αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς

 

      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

57

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων   θέρμανσης ΝΠΔΔ συμφωνα με την υπ’ αριθμ.42/2013 Τ.Υ. μελέτη του Δήμου έτους   2014 με διαδικασίες διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον   Δήμο.(ποσό μελέτης 42.705,60€)

 

      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

58

ΘΕΜΑ   3ο: Διάθεση   και πίστωση για την ετήσια ενημέρωση του προγράμματος SManagmentPlus της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα   Πληροφόρησης που αφορά την λογιστική διαχείριση του οικονομικού προγράμματος   της Σχολικής Επιτροπής.

        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

59

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους   2010 της πρώην Σχολικής Επιτροπής {Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου –   Λυκείου Ν. Πεντέλης}

 

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

60

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση   απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της πρώην Σχολικής Επιτροπής {Ενιαία   Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης}

 

 

     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

61

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010   της πρώην Σχολικής Επιτροπής {Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού   Σχολείου, Γυμνασίου-Λυκείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΠΙΚΠΑ Δήμου   Πεντέλης)

 

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

62

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση   απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της πρώην Σχολικής Επιτροπής {Σχολική   Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου-Λυκείου και Ειδικού   Δημοτικού Σχολείου ΠΙΚΠΑ Δήμου Πεντέλης)

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

63

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση   απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της πρώην Σχολικής Επιτροπής Λυκείου   Μελισσίων {Δημ. Γλυνός}

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

64

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση   απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της πρώην Σχολικής Επιτροπής Λυκείου   Μελισσίων {Δημ. Γλυνός}

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

65

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της πρώην Σχολικής   Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Μελισσίων {Πλάτωνας}

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

66

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011   της πρώην Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Μελισσίων {Πλάτωνας}

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

        67

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010   της πρώην Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Μελισσίων {Κοσμάς   Αιτωλός}

 

 

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

68

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της πρώην Σχολικής Επιτροπής 2ου   Γυμνασίου Μελισσίων {Κοσμάς Αιτωλός}

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

69

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση , διάθεση και ψήφιση   πιστώσεων  οφειλών για την πληρωμή   παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 2012

 

 

   

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Top