Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής β΄βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 10η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 KAI ΩΡΑ 18.00

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

45

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Επιλογή Εργολάβων καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

για το σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

46

ΘΕΜΑ 2ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Διάθεση αιθουσών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για τη δράση του Δήμου Πεντέλης, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και για το πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθησης» για το σχολικό έτος 2013-2014

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

47

ΘΕΜΑ 1ο Προσδιορισμός του χρηματικού ποσού που θα τεθεί στη διάθεση κάθε Διευθυντή των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς.

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

48

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο τμήμα ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ του Αθλητικού Συλλόγου ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Α.Ο.

 

 

 

  ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ

 

49

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο ίδρυμα ΠΕΤΡΟΥ ΖΗΣΗ για διδασκαλία παραδοσιακών χορών.

 

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

50

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο ΚΑΠΗ Ν. Πεντέλης για διδασκαλία παραδοσιακών χορών.

 

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

51

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΟΠΑΘ

 

 

 

    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Top