1ος Πίνακας Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1ηTAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤETAΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 KAI ΩΡΑ 18.00

 

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΙΣΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

1

 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:  Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»    

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

2

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προσδιορισμός του χρηματικού ποσού που θα τεθεί στη διάθεση κάθε Διευθυντή των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς.

 

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

3

 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Πεντέλης

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

4

 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για τη Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ N. ΠΕΝΤΕΛΗΣ στον Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Πεντέλης

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

5

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποδοχής καταβολής 1ης δόσης από τον μισθωτή του σχολικού κυλικείου του  Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

6

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης (μετά από κλήρωση) έτους  2014 σύμφωνα  με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ18 οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011)

 

 

 

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

7

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποδοχής καταβολής μέρους  1ης δόσης από τον μισθωτή του σχολικού κυλικείου του  Λυκείου Μελισσίων στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το σχολικό έτος 2013-2014

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αποδοχής καταβολής  3ης δόσης σχολικής χρονιάς 2012-2013  από τον μισθωτή του σχολικού κυλικείου του  1ου Γυμνασίου Μελισσίων στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το σχολικό έτος 2012-2013.

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

9

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αποδοχής καταβολής  1ης δόσης  από τον μισθωτή του σχολικού κυλικείου του  Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για το σχολικό έτος 2013-2014.

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

10

ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση σύμβασης παροχής πετρελαίου θέρμανσης

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

Top