7ος Πίνακας Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Β´βάθμιας Εκπαίδευσης 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 KAI ΩΡΑ 18.30

 

29

Κάλυψη μέρους λειτουργικών δαπανών του 1ου Γυμνασίου Μελισσίων, λόγω χρήσης του χώρου από το ΚΔΒΜ Δήμου Πεντέλης

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

30

Προσδιορισμός του χρηματικού ποσού που θα τεθεί στη διάθεση κάθε Διευθυντή των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

31

Λύση σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου Λυκείου Μελισσίων

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

32

Λύση σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Πεντέλης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

33

Έγκριση δαπάνης για την αποστολή εξωδίκου στον μισθωτή του κυλικείου Λυκείου Μελισσίων

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

Top