11ος Πίνακας Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής β΄βάθμιας εκπαίδευσης 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                       

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

 

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 KAI ΩΡΑ 19.00

40

1ο ΘΕΜΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου στο ΙΝΕΒΙΔΙΜ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

41

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λυκείου N. Πεντέλης στην Πολιτιστική Παρέμβαση Πεντέλης «Π».

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

42

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λυκείου N. Πεντέλης στον Γ.Α.Σ. Πεντελικού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

43

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατακύρωση απόφασης ανάδειξης πλειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

44

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατακύρωση απόφασης ανάδειξης πλειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

3oΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή χρηματικής δωρεάς στο Γυμνάσιο Λύκειο Πεντέλης από γονείς μαθητών του σχολείου.

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

45

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λυκείου N. Πεντέλης στο Ίδρυμα Ζήση

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

46

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Γυμνασίου Πεντέλης υπέρ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

47

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Μελισσίων υπέρ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Top